• Samen naar een
    schone toekomst

Kalender

Sprintdag Marktplein Transform

Van 14 september 2021 08:00 tot 14 september 2021 17:00
Bij Online

Op 14 september organiseert Transform een sprintdag waarop zij met marktpartijen op zoek gaan naar een goed verduurzamingsaanbod voor bewoners. Meer informatie en hoe je je als marktpartij voor deze dag kan aanmelden vind je op deze pagina en in de volledige uitnodiging. Het aanmeldingsformulier moet voor 23 juli 2021 ingestuurd zijn.

Vier wijken in vier gemeenten willen de stap naar aardgasvrij maken. Particuliere eigenaren in die wijken vinden nu vaak nog niet de juiste marktpartijen om hun woningen aan te passen, of gaan niet tot aankoop over. Dat moet beter. Daarom richt Transform een online marktplein in met goed, passend aanbod. De gemeenten (Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen) brengen dit marktplein onder de aandacht. Uit een marktconsultatie, gehouden op 11 mei zijn drie uitgangspunten gekomen:

1) we starten met partijen die willen
2) we groeien naar volledig aanbod
3) marktpartijen krijgen regie.

Met dit bericht roept Transform geïnteresseerde marktpartijen op om zich aan te melden als mogelijke aanbieder op het digitale marktplein van de Transform-gemeenten.

Wie zoekt Transform?

Transform zoekt partijen die verschillende producten aanbieden, zodat zij samen een groot deel van behoeftes van bewoners in de wijk kunnen vervullen, net als op een fysiek marktplein. Een beperkt aantal partijen, maar voldoende om te kunnen kiezen en samen alles bieden wat je nodig kan hebben.
Transform zoekt partijen die samen het aanbod steeds beter maken en het beter laten aansluiten bij de bewoners. Uiteindelijk moet aanbod op het marktplein beter zijn dan elders. Dat kost natuurlijk tijd, maar dat doen we terwijl de markt al open is.
Transform zoekt partijen die samen willen werken om het marktplein tot een succes te maken. Allereerst door zelf op een goede manier goed werk te leveren bij bewoners. Maar ook door reacties uit de wijk te vragen, andere ‘standhouders’ te helpen, goed af te stemmen met gemeente en bewonersorganisaties en zo het marktplein als geheel verder te brengen.

Hoe pakt Transform het aan?

Transform probeert het proces zo in te richten dat er zoveel mogelijk regie ligt bij de marktpartijen zelf. Desondanks ligt er een belangrijke rol bij de Marktmeester en bij bewoners. Het start met een sprintdag waarop marktpartijen tot diensten en producten kunnen komen die aansluiten bij de wensen van bewoners in de wijk. We hopen in één dag tot de vulling van de eerste ‘kramen’ te komen. Als we het eens zijn over de eerste producten op de markt, gaan we onderweg naar ‘lancering’.
Na het ontwikkelen van het aanbod is de stem van de bewoners doorslaggevend, deze moeten het aanbod zien zitten én kopen.

Ik wil mee doen! 

Aanmelden kan via de aanmeldpagina. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je je richten tot Aron Klapwijk van Squarewise via Transform@squarewise.com.