• Samen naar een
    schone toekomst

Kalender

Bijeenkomst Waterkoplopers Industrie Gelderland (WIG)

Van 05 oktober 2021 13:00 tot 05 oktober 2021 16:00
Bij Online

Het watergebruik in Gelderland neemt toe en tegelijkertijd vindt klimaatverandering plaats. Daarom is aandacht voor duurzaam gebruik en hergebruik van groot belang voor grond- en oppervlaktewater. We willen de aandacht voor een klimaatbestendig en waterrobuuste inrichting in de industrie verhogen om verdroging tegen te gaan. Door het inzetten op waterbesparing en substitutie naar andere bronnen. 

Daarom starten de Provincie Gelderland, Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe en Cleantech Regio het initiatief om samen met de grote Gelderse bedrijven een waterkoplopersgroep te vormen. Waarin we gaan samenwerken om elkaar te inspireren versneld de verdroging tegen te gaan. De bijeenkomsten zullen enkele keren per jaar plaatsvinden. 

Meer informatie volgt.