• Samen naar een
    schone toekomst

Kalender

Circulaire kansen benutten bij gemeentelijke aanbestedingen

Van 25 mei 2021 09:00 tot 25 mei 2021 17:00
Bij Online

Gemeenten willen bij het schrijven van aanbestedingen en bij het inkopen meer ruimte bieden voor circulaire oplossingen. In deze Track mogen bedrijven voortijdig meedenken over circulaire mogelijkheden voor de gehele keten aan de hand van een project van Gemeente Heerlen als casus.

Bedrijven die normaal in zouden schrijven op de aanbesteding voor bijvoorbeeld oplossingen voor verkeersoverlast, parkeren, fietsers, OV, voetgangers en vrachtverkeer, mogen nu voortijdig meedenken over circulaire mogelijkheden. Ook krijgen zij zicht op nieuwe kansen voor circulaire concepten voor de eigen organisatie.

Nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen vragen om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. In samenwerking met LIOF, Keyport en Business Innovatie Team Limburg organiseert CIRCO een driedaagse Track om ketenpartners bij elkaar te brengen en op weg te helpen. Vanuit ieders eigen positie en businesscase kunnen deelnemers kennis opdoen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Programma

Deel 1 – Initiate Workshop
Tijdens het eerste gedeelte duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire ontwerpprincipes. Per bedrijf identificeren en selecteren we de circulaire kansen.

Deel 2 – Ideate Workshop
In het tweede gedeelte gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden verder verkend en in een aantal interactieve werkvormen verwerken we deze tot circulaire producten en diensten.

Deel 3 – Implement Workshop
In het derde gedeelte word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de eerdere resultaten. En naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de circulaire impact.

Meld je hier aan voor deze track.