Arko van Brakel en Margien Storm van Leeuwen

Arko van Brakel heeft per 1 juli Margien Storm van Leeuwen opgevolgd als directeur van de Stichting Strategische Board van Cleantech Regio. In een dubbelinterview doen ze uit de doeken wat hen drijft en wat ze voor ogen hebben. ‘We willen doen wat écht belangrijk is, voor de regio, maar ook voor onze kinderen’

Arko van Brakel (51) is ondernemer pur sang. Hij zette verschillende ondernemingen op waaronder de eerste commerciële internetprovider van Nederland, Euronet Internet. Hij schreef een viertal boeken over ondernemen en is tevens een veel gevraagd spreker, mede door zijn ondernemende kijk op het leven. Zijn stap naar Cleantech Regio komt voort uit de wens om een meer maatschappelijke rol vervullen. ‘De wereld wordt op dit moment door de mensheid stuk gemaakt. Het wordt tijd dat we op een andere manier gaan kijken naar groei, welvaart en werk. Ik wil me daar graag voor inzetten en de regio een stukje verder helpen.’
Ook Margien Storm van Leeuwen (49) heeft haar a.i. directeurschap vervuld vanuit een intrinsieke motivatie. ‘Ik heb een technische achtergrond en ben altijd geraakt geweest door energietransitie. In al mijn functies waren daar ook raakvlakken mee. Nu zowel mijn broer als moeder ongeneeslijk ziek zijn, is die drijfveer nog sterker. Ik wil iets meegeven en verandering brengen die nodig is. Dat heb ik vier jaar lang gedaan in de Board en het afgelopen half jaar als interim directeur.’

Succes anders definiëren

Sinds 2014 werken de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, samen met ondernemers, onderwijs en de provincies Gelderland en Overijssel samen aan een energie neutrale, afvalvrije en duurzame economie. Dat gebeurt onder de noemer Cleantech Regio. Vanuit een gezamenlijke agenda richten de partners zich gezamenlijk op het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van onze regio. Margien: ‘Er is één woord dat overal in de Cleantech Regio opduikt en dat is toewijding. Iedereen die werkt voor de stichting Strategische Board en daaromheen werkt met een enorme toewijding. Omdat het diep bij hun hart ligt. Toen ik een half jaar geleden begon, moesten er veel veranderingen worden doorgevoerd binnen de organisatie. Maar iedereen is in beweging gekomen en heeft ervoor gezorgd dat dingen voor elkaar kwamen. Dat kan alleen als je een enorme toewijding hebt voor wat je doet. Bij een commercieel bedrijf is het een commercieel effect dat drijft, bij Cleantech Regio is het de toewijding, het mét elkaar beter en duurzamer willen maken van de regio.’

De wereld vraagt om grote dingen

Arko vult aan: ‘Er zijn inderdaad andere doelen dan alleen financiële doelen. Het wordt tijd dat we succes anders gaan definiëren. Tijdens de coronacrisis, maar ook door problemen met mijn gezondheid, werd voor mij extra duidelijk wat echt belangrijk is in het leven. Schone lucht, de natuur, biodiversiteit: stel je voor dat dit er niet meer is? Dat we tijdens corona niet in de natuur hadden kunnen wandelen? De urgentie is hoog. Op de permafrost is bijvoorbeeld momenteel een hittegolf die de opwarming versnelt en zorgt voor een toename van broeikasgassen. Dan móet je handelen. De stichting is daardoor mijns inziens nog relevanter geworden. Ik geloof in dienend leiderschap, niet in baasje spelen en controle behouden. Als je mensen loslaat en ze in veiligheid en vertrouwen laat werken, komen ze tot grote dingen. En dát zijn dingen die we nu nodig hebben. Daar vraagt de wereld om. Want de klimaatverandering houdt zich niet aan een lineaire ontwikkeling, die gaat exceptioneel snel. Ik hoop in mijn nieuwe functie een olievlekje, of liever gezegd een duurzaam geteeld olijfolievlekje te creëren.’ Margien: ‘Dat is precies waar het om gaat. Ook voor mij. Welke wereld geef ik door aan mijn kinderen? Dat is mijn drijfveer om te doen wat ik doe.’

Vakmensen in de regio

De Cleantech Regio kenmerkt zich onder meer door de aanwezigheid van veel maakindustrie, veel praktische onderwijsinstellingen en de mentaliteit van ‘samen de schouders eronder’. Margien: ‘Ik voorzie dat Arko daar een belangrijke rol in kan spelen en met een ondernemende blik stappen kan zetten, óók met de ontwikkeling van waterstof in onze regio. Waterstof krijgt een belangrijke rol in de energietransitie. In de regio zijn veel initiatieven op dit gebied en alle omliggende bedrijven die daarvoor nodig zijn, zijn er. Waterstof kan écht zorgen voor duurzame welvaart.’ ‘En als we inzetten op waterstof halen we direct een groot deel van onze klimaatdoelen,’ vult Arko aan. ‘Maar dat lukt niet alleen met het stimuleren van innovaties. Die nieuwe technologie moet straks ook worden aangesloten. Op dit moment hebben we een tekort van 220.000 vakmensen. Als je inzoomt op energietransitie gaat het om minimaal 15.000 vakmensen. De komende jaren wordt het dus ook belangrijk voor de regio dat we de juiste mensen gaan vinden en opleiden om de energietransitie mogelijk maken. Tijdens de coronacrisis trof ik mensen die normaal op kantoor werken, maar het nu fijn vonden om iets met hun handen te doen. Mensen wiens banen soms op de tocht staan door de coronacrisis. Waarom zouden zij niet in de techniek kunnen werken om de energietransitie ook daadwerkelijk te realiseren? Daar wil ik graag mijn kennis en netwerk voor inzetten.’

Verbinding

Margien: ‘Ik denk dat de regio staat te trappelen om die verbinding. Door corona hebben we elkaar maandenlang niet kunnen opzoeken en de behoefte is daarom nu sterker dan ooit. Ik heb ingezet op een herstructurering naar een efficiëntere organisatie en focus aangebracht door de drie thema’s energietransitie, circulaire economie en human capital om te vormen naar volwaardige themalijnen met concrete doelen. Nu is het tijd voor verbinding. Als Cleantech Regio zijn we de afgelopen maanden al begonnen om een podium te creëren voor de talloze projecten in de regio die aan deze doelen werken. Als je de verbinding kunt opzoeken denk ik dat er enorm veel energie vrij komt die ingezet gaat worden aan het verder realiseren van onze doelen.’ Arko: ‘Dat denk ik ook. Wat mijzelf enorm stoorde tijdens de coronacrisis is dat ik geen nieuwe mensen meer ontmoette. Ik ben nét bij Cleantech Regio begonnen en heb nu al talloze bevlogen mensen ontmoet en ik hoop er nog veel meer te ontmoeten. Aan mooie mensen en projecten in de regio in ieder geval geen gebrek. De samenwerking tussen de drie O’s, onderwijs, overheid en ondernemers, is daarbij essentieel. Geen van de partijen kan dit namelijk alleen. Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich aangehaakt voelt en trots is op wat me met elkaar doen. Daarbij hoeven we als regio niet zelf in de picture te staan, we moeten vooral mogelijk maken en verbinden. Als ánderen succesvol zijn, dán doen wij het goed.’