Robert Mathlener

Robert Mathlener neemt na drie jaar afscheid als programmadirecteur Cleantech Regio Development (CTRD), de uitvoeringsorganisatie van Stichting Cleantech Board. Bij zijn vertrek laat hij bijna 200 initiatieven na waaraan CTRD de afgelopen jaren een bijdrage heeft mogen leveren of nog steeds levert. Toch heeft hij nog één grote wens voor de regio en dat is een eigen universiteit. ‘Kennis is het begin van alle ontwikkeling en innovatie.’

De drijfveer van Robert Mathlener om zich bezig te richten op duurzaamheid ontstond al op de middelbare school. Hij ging fysische geografie studeren en sindsdien houdt hij zich met name bezig met duurzame gebiedsontwikkeling. ‘De natuur heeft de kracht om in evenwicht te blijven en wij mensen zijn bezig dat evenwicht te verstoren. Als je je bedenkt dat de kern van de aarde 7000 graden is en de zon de energie levert die we mondiaal nodig hebben, hoeven we dat evenwicht helemaal niet te verstoren. We moeten alleen slimme oplossingen bedenken om die energie goed te benutten. Ik geloof dat dit kan.’

CTRD als aanjager

Robert stuurde 3 jaar lang de werkorganisatie CTRD aan die onder de Cleantech Board voor uitvoering van haar Agenda Cleantech Regio zorgt. Om die doelen te realiseren biedt CTRD drie diensten aan. Op de eerste plaats zijn dat MKB-adviseurs/innovatie makelaars waar bedrijven terecht kunnen met al hun vragen. Daarnaast zijn er business developers die initiatieven faciliteren met kennis, netwerk of financiële ondersteuning. En bij hoge uitzondering kunnen er ook programmamanagers worden ingezet om een eigen programma op te zetten. Dit gebeurt alleen als geen initiatiefnemer is en er anders regionale kansen gemist worden. Op dit moment zijn er twee programma’s actief: regionaal Waterstof programma en Cleantech Zone A1. ‘Hiermee is de afgelopen jaren een CTRD gesmeed dat helpt om de klimaat, circulaire en arbeidsdoelstellingen te realiseren en klaar is voor een volgende stap.’

Doelen stellen

Toen Robert drie jaar geleden van start ging, was zijn vraag: welke doelen stellen we onszelf? Wanneer zijn we tevreden? ‘Die vraag was en is eigenlijk niet te beantwoorden. Het is een proces waar we in zitten. Met als stip op de horizon die ambitieuze doelen die we met acht gemeenten, ondernemers en onderwijs hebben gesteld in de Cleantech Regio agenda. Dat maakt het uitdagend, met name omdat die doelen ook divers zijn. We hebben in de Cleantech Regio te maken met twee provincies. De een meet vooral in economisch waarden en kijkt naar het aantal bedrijven die er in de regio gevestigd zijn. De andere kijkt naar impact bv de vermindering van CO2 uitstoot. Het zijn allebei doelen in de agenda, zie dat maar eens met elkaar te matchen.’

Duurzame initiatieven zetje geven

Mathlener heeft met CTRD in drie jaar tijd mooie projecten neergezet. ‘Vorig jaar hebben we de online Project Portfolio gelanceerd waar we een groot deel van de projecten die we ondersteunen laten zien. Een heel mooi overzicht van wat er allemaal al gebeurt in de regio. CTRD ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een schonen toekomst, maar die een zetje nodig hebben. Dit kan inhoudelijk zijn, financieel of we treden op als verbinder met ketenpartners. Bij de selectie van initiatieven kijken we onder meer naar impact op de agenda thema’s maar ook of er alternatieve opties zijn. De innovatieve projecten in het online overzicht van duurzame initiatieven zouden niet geresulteerd hebben in een volgende stap naar haalbaarheid, prototype, concept of toepassing zonder de regionale ondersteuning.'

Online overzicht

Een aantal van de bijna 200 projecten waarin CTRD aan bijdraagt zijn:

  • DEAC: kenniscentrum voor elektrisch vliegen
  • Microgrid De Mars: lokale opwek (windmolens) off grid verbinden met lokale afnemers
  • Secondtech: test faciliteit van gebruikte electronica zoals motoren, grote markt, keuring met certificaat
  • Masterclass Wicked Problems
  • 3D: een geprint gebouw van beton in Teuge

Cleantech Universiteit

Mathlener: ‘Natuurlijk kun je dan denken ‘Moeten wij als kleine regio initiatieven als DEAC wel steunen?’ Maar ik denk dat je dat juist moet doen. Ook als kleine speler kun je een belangrijke rol pakken. Juist die innovatie is zo belangrijk om duurzame doelen te halen en een sterke regio te blijven. De Cleantech Regio heeft alles in zich om een sterke regio te blijven, maar het grootste gemis is een universiteit. Waarom zou er geen Cleantech Universiteit kunnen bestaan? Kennis is het begin van alle ontwikkelingen en innovaties. Een universiteit zou onze positie vele malen versterken en zorgt er onder meer voor dat kennis in de regio blijft en er interessante start ups ontstaan.’

Duurzame innovaties

Mathlener heeft op 1 april 2020 het stokje overgedragen aan de directeur a.i. Margien Storm van Leeuwen. Zij heeft de aparte werkorganisatie CTRD als zodanig opgeheven en hem in de gehele organisatie van de Stichting Cleantech Board en haar themalijntafels geïntegreerd. De werkorganisatie en haar business developers en programmamanagers leiden zelf geen projecten, dat doen de projectleiders in de regio. De uitvoeringsorganisatie richt zich op het faciliteren vanuit expertise over de themalijnen Human Capital, Energietransitie en Circulaire economie, daarnaast kennis over business development, een groot netwerk en het ondersteunen in vinden van financiering. ‘Voor mij is dit een heel mooi moment om het stokje over te dragen', aldus Mathlener. 'Ik heb deze opdracht gedaan vanuit mijn eigen bedrijf en ga me nu onder meer bezig houden met Haven-Stad, een nieuwe wijk in Amsterdam. In deze wijk zitten diverse datacenters waar veel warmte vrij komt. Die warmte moet op een economisch verantwoorde manier benut worden om die nieuwe wijk te verwarmen. Aan mij de taak om dat proces te begeleiden. Ik kijk in ieder geval terug op hele mooie jaren bij Cleantech Regio waarin CTRD bij heeft gedragen aan prachtige duurzame innovaties.’