Disclaimer

De Cleantech Regio helpt initiatieven in de regio verder met kennis, mankracht, lobby, financieringsmogelijkheden, netwerk en onderzoek. Onderstaand overzicht omvat een deel van deze initiatieven en wordt komende tijd verder uitgebreid.

Omvang

€ 100.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

Wie kansen ziet om delen van zijn bedrijf circulair te maken, kan veel hebben aan de Circotrack. Na dit driedaagse trainingsprogramma kunnen bedrijven snel praktisch aan de slag met een Circulair Business Canvas.

Lees meer

Omvang

€ 50.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Nieuwe woningen worden gasloos gebouwd, maar hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen op termijn ook van het aardgas kunnen gaan? Transform – een samenwerking van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle - focust juist op verduurzaming van bestaande woonwijken. De Cleantech Regio organiseerde voor Transform een aantal workshops om mogelijke businessmodellen te verkennen.

Lees meer

Omvang

€ 200.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Ontwikkelen

Cleantech House 2.0 is de naam van het onderzoeksproject van studenten en lectors van Saxion die de effecten van energiemaatregelen in oudere woningen in kaart brengen. Gemeente Apeldoorn en de Cleantech Regio steunen het project. Het project levert tips op voor bouwers, installateurs en bewoners terwijl studenten volop leren over smart industry.

Lees meer

Omvang

€ 125.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Uitvoering

Met gemeente Apeldoorn en de Economische Alliantie Apeldoorn maakt de Cleantech Regio het circulaire programma van CIRCLES en Cirkelstad Apeldoorn mogelijk. Aanhaken bij Cirkelstad – hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector - gaat Apeldoorn en de regio veel opleveren.

Lees meer

Omvang

€ 175.500

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

De gemeente Voorst huist tijdens een verbouwing in het voormalige Veluws College in Twello. In samenwerking met van Dalen Installatietechniek wordt hier via een waterstofgenerator en nieuwe techniek getest of waterstof - bijgemengd met aardgas - het oudere gebouw goed kan verwarmen.

Lees meer

Impact

15.500 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 60.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Ontwikkelen

Industriekring Eekterveld in Vaassen heeft ambitie en wil als eerste bedrijventerrein in de Cleantech Regio energieneutraal zijn - een doel in de Agenda Cleantech Regio.

Lees meer

Omvang

€ 150.000

Kennisdelen

Kennisdelen

Fase

Uitvoering

Cleantech Tomorrow kent in 2019 een nieuwe opzet. Tijdens de Cleantech Tomorrow Tour gaan we in diverse branches op zoek naar complexe, ''wicked' problems en die pakken we aan. Kennis en ervaringen delen we op 12 december, tijdens het regio-event voor alle samenwerkende partners.

Lees meer

Omvang

€ 16.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

Stichting Zwembad De Schaeck in Twello heeft een ambitieuze missie: het zwembadwater verwarmen via waterstof! Hollander Techniek in Apeldoorn doet onderzoek naar mogelijkheden en maakt een ontwerp voor een verwarmingsinstallatie die draait op waterstof.

Lees meer

Impact

10.000 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 185.000

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

Keukenafval van horecabedrijven scheiden, inzamelen en lokaal vergisten: dat gebeurt in Deventer! Het biogas dat dit oplevert, wordt door Brans Oesterzwamkwekerij op het terrein van de Gasfabriek gebruikt om koffieresidu te pasteuriseren, zodat er zwammen op kunnen groeien.

Lees meer

Omvang

€ 18.400

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Ontwikkelen

Zelfstandig rijdende en bewegende zonnepanelen: een ideale manier om schone energie op te wekken op landbouwgrond. De H2ARVESTER zet die energie om in waterstof, dat lokaal gebruikt kan worden. Zo kan elke hectare grond circa 0,8 MWh elektriciteit per jaar opleveren. Omgezet is dat 150.000 kg waterstof.

Lees meer

Omvang

€ 100.000

Human capital

Human capital

Fase

Gereed

In de Techniekfabriek in Deventer komt de kracht van Cambio - Deventer onderdeel van Circulus Berkel - samen. Mensen doen er werkervaring op en ontwikkelen er hun talenten. En van afval worden de mooiste, duurzame producten gemaakt, zoals tassen, wandtegels en hippe fietssloten.

Lees meer

Omvang

€ 20.000

Human capital

Human capital

Fase

Idee

Dat werken en wonen in Voorst de moeite waard is, wordt onderstreept op het platform Werken in Voorst. Hier posten de belangrijkste werkgevers hun vacatures en werven zo talent voor onze Cleantech Regio. Het platform werd gerealiseerd met een bijdrage van de Cleantech Regio.

Lees meer

Omvang

€ 5.000

Human capital

Human capital

Fase

Gereed

Op de Nationale Werkbezoekdag - de volgende is 20 november 2019 - stellen bedrijven (landelijk) hun deuren open voor talent. Dit kan ieder werkzoekend talent zijn. De Cleantech Regio sponsort de dag omdat wij in onze regio alle talent nodig hebben om onze ambities te realiseren!

Lees meer

Omvang

€ 30.000

Human capital

Human capital

Fase

Ontwikkelen

Move2Social helpt sociale ondernemers hun businessplannen realiseren en zet daarbij een uitgebreid netwerk in. Gemeente Zutphen wil in de Cleantech Regio dé broedplek zijn voor sociaal ondernemen en zet in samenwerking met Move2Social en met steun van de Cleantech Regio een netwerk en aanpak op. Hiervan kunnen we op andere plekken leren.

Lees meer

Omvang

€ 30.000

Human capital

Human capital

Fase

Gereed

Na grootschalig arbeidsmarktonderzoek in de Cleantech Regio nam Mijn Eigen Zaak het initiatief voor aanvullend onderzoek: hoe brengen we vraag en aanbod in de IT beter bij elkaar? Het onderzoek bracht de IT-arbeidsmarktsituatie in kaart.

Lees meer

Impact

1.000 ton
Co2 reductie

Omvang

€ 12.200

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Uitvoering

Sinds 2017 kunnen bedrijven en instellingen in de gemeente Apeldoorn kosteloos advies en ondersteuning krijgen van Taskforce Zonne-energie, als zij zonnepanelen willen plaatsen op hun bedrijfspand. In 2019 sloten ook gemeenten Epe en Voorst zich aan.

Lees meer

Omvang

€ 29.700

Energietransitie

Energietransitie

Fase

Gereed

Hoe kunnen we waterstofverwarming financieel en technisch mogelijk maken voor museum CODA, de bibliotheek, theater Orpheus en het ACEC-pand in Apeldoorn? Dat is onderwerp van het haalbaarheidsonderzoek dat Cleantech Regio mogelijk maakt.

Lees meer

Omvang

€ 10.000

Slimme en schone mobiliteit

Slimme en schone mobiliteit

Fase

Gereed

Door de funfactor van elektrisch rijden te vergroten, stimuleer je duurzaam vervoer. Daar bedacht Fast concepts uit Deventer iets op: de app elektricitijdrit.nl. Cleantech Regio is één van de sponsoren.

Lees meer

Impact

10.000 ton
Afvalreductie

Omvang

€ 30.000

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Gereed

De bitterballen van Brans Oesterzwamkwekerij: ze zijn heerlijk. De zwammen worden gekweekt op koffieprut. De Cleantech Regio investeerde vooraf in onderzoek en inmiddels draait het bedrijf volop en biedt mensen de kans werkervaring op te doen.

Lees meer

Omvang

€ 20.070

Circulaire economie

Circulaire economie

Fase

Gereed

MiniStek is een duurzaam en circulair tiny house, dat als prototype al is te zien op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. De Cleantech Regio ondersteunde de ontwikkeling en denkt mee over regionale en landelijke 'uitrol' voor wie bewust kleiner en duurzaam wil wonen.

Lees meer