Een van de doelstellingen van de Cleantech Regio is om het gebruik van de fiets als vervoermiddel te stimuleren. Een van de dingen die daarvoor nodig is, is het aanleggen en/of verbeteren van fietspaden/fietsroutes, om zo gemakkelijk en efficiënt verschillende plaatsen met elkaar te verbinden. Op dit moment is de snelle fietsroute F344 (Apeldoorn-Deventer) gereed, deze is 15 kilomter lang. Er zijn nog een tweetal andere snelle fietsroutes in ontwikkeling: de F348 (Deventer-Zutphen) en de F50 (Apeldoorn-Epe).
De Cleantech Regio meet op een aantal punten het gebruik van regionale fietsroutes. De resultaten van die tellingen zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Voor de F348 en F50 geldt dat deze fietsroutes al bestaan, maar nog niet op het niveau zijn van "fietssnelweg".

Bron: Tellingen Cleantech Regio, bewerking door Keypoint Mobility