De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale CO2 uitstoot. Volgens de Klimaatmonitor Databank is in gemeenten ongeveer de helft van de totale CO2 uitstoot toe te schrijven aan de gebouwde omgeving.

Andere grote bronnen zijn mobiliteit (10 – 20%) en industrie (eveneens 10 – 20%). Het vaststellen van de totale CO2-uitstoot op gemeentelijk niveau is erg lastig.  Dat geldt vooral als het gaat om mobiliteit en grote industrieën die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten. De gegevens over CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving komen tot stand op basis van gegevens van de regionale netbeheerders Liander en Enexis. Deze zijn redelijk betrouwbaar en compleet als het gaat om woningen, publieke dienstverlening en commerciële dienstverlening. Vandaar dat hier uitsluitend deze gegevens gepubliceerd worden. Omdat er een aantal gegevens ontbreken is ervoor gekozen om voor een paar gemeenten een schatting te maken. Bij de gemeente Zutphen is er bij de commerciële dienstverlening een schatting gemaakt. Ditzelfde geldt ook voor Deventer bij de publieke dienstverlening.

Bron: Databank Klimaatmonitor

De uitstoot van CO2 in de Cleantech Regio neemt langzaam af. Wanneer ingezoomd wordt op de verschillende gemeentes, dan valt de hogere gemiddelde uitstoot per persoon in de gemeente Brummen op. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de daar aanwezige papierindustrie, die een grootverbruiker van energie is. Wat ook zichtbaar wordt in de grafiek, is dat de vermindering van de uitstoot van de Cleantech-regio in totaal vooral door de afname in de gemeente Brummen wordt veroorzaakt. Er kan hieruit voorzichtig geconcludeerd worden dat de CO2 uitstoot van de papierindustrie daalt en daarmee een belangrijke invloed heeft op de afname van de totale CO2 uitstoot in de regio. De licht stijgende trend in de CO2 uitstoot in de gemeente Heerde kan grotendeels worden toegeschreven aan de landbouw. Uit de onderstaande grafieken blijkt verder dat de uitstoot van CO2 in 2018 op 91% van het niveau van het referentiejaar 1990 ligt. Dat is een forse vermindering ten opzichte van het piekjaar 2000 (niet in de grafiek), toen het CO2 uitstoot percentage op 121% van 1990 lag.

Bron: Databank Klimaatmonitor

Bron: Databank Klimaatmonitor

Bron: Klimaatmonitor

Bron: Klimaatmonitor