Huishoudens van de Cleantech Regio gemeenten kunnen hun afval gescheiden aanleveren, maar er blijft ook nog een gedeelte over dat in de grijze container als restafval wordt aangeboden. Het streven is om deze hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te krijgen.

De hoeveelheid restafval is voor de gemeenten in de Cleantech Regio een indicatie voor de mate van afvalscheiding. Het streven is om de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te krijgen en de afvalstromen al zoveel mogelijk bij de bron te scheiden, zodat hergebruik/recycling gemakkelijker en goedkoper wordt. In de onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de hoeveelheid restafval te zien. Er is in iedere gemeente een afname zichtbaar. Voorst valt op door een lichte stijging in 2018 maar dit zou ook een gevolg kunnen zijn van het wisselen van afvalverwerker in deze gemeente (wellicht is de systematiek van meten niet geheel gelijk).

Bron: Circulus Berkel, Gemeente Heerde, Voorst

Bron: Circulus Berkel, Gemeente Heerde, Voorst