Huishoudens van de Cleantech Regio gemeenten kunnen hun afval gescheiden aanleveren, maar er blijft ook nog een gedeelte over dat in de grijze container als restafval wordt aangeboden. Het streven is om deze hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te krijgen.

De hoeveelheid restafval is voor de gemeenten in de Cleantech Regio een indicatie voor de mate van afvalscheiding. Het streven is om de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te krijgen en de afvalstromen al zoveel mogelijk bij de bron te scheiden, zodat hergebruik/recycling gemakkelijker en goedkoper wordt. In de onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de hoeveelheid restafval te zien. In sommige gemeentes is een verdere afname van de hoeveelheid restafval per inwoner zichtbaar, terwijl in een aantal andere gemeentes dit juist toeneemt. Op zichzelf is een toename in 2020 niet heel bijzonder: mensen hebben vanwege corona in dit jaar veel tijd thuis doorgebracht, waardoor de hoeveelheid huishoudelijk afval natuurlijk ook toeneemt. Het is eerder bijzonder dat in de gemeente Apeldoorn de reductie in 2020 van de hoeveelheid huishoudelijk afval zo groot is geweest.

Bron: Circulus Berkel, Gemeente Heerde, Voorst

Bron: Circulus Berkel, Gemeente Heerde, Voorst