coronaodnersteuning

energie-en-duurzaamheid.jpg

Regionale bijeenkomst RES Cleantech Regio voor raads- en statenleden

Van 30 oktober 2019 17:30 tot 30 oktober 2019 21:00
Bij Zone College Twello

Uitnodiging Regionale Energiestrategie Cleantech Regio voor raads- en statenleden:
Voor u als volksvertegenwoordiger van uw gemeente, waterschap of provincie is het belangrijk om vroegtijdig en nauw betrokken te worden bij de RES Cleantech Regio. Daarom organiseren wij voor u de bijeenkomst:
Gaat u voor het uw bekende uitzicht of gaat u voor toekomst?
“We moeten de grootste collectieve uitdaging waarmee de mensheid vandaag geconfronteerd wordt, de klimaatverandering, zien, als de grootste kans voor gemeenschappelijke vooruitgang naar een duurzame toekomst" Ban Ki-moon.

RES Stap voor stap
De raden van de regiogemeenten RES Cleantech Regio en provinciale staten hebben onlangs besloten over de Startnotitie RES , of doen dit binnenkort. Dit is een belangrijke eerste stap, omdat in de startnotitie de kaders om tot de RES te komen staan beschreven. De volgende stap is te komen tot een concept bod: de concept-RES. Daarin heeft u een belangrijke rol. De concept-RES wordt in het voorjaar aan u ter consultatie voorgelegd en in juni 2020 ingediend bij het Nationaal Programma RES.
Na beoordeling van de concept RES volgt het definitieve bod, de RES 1.0. Omstreeks maart 2021 wordt de RES 1.0 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraden, provinciale staten en de algemene vergadering van de waterschappen.

 

Meer weten over de RES? Kijk dan op www.cleantechregio.nl 
Liever persoonlijk contact? Mail of bel naar mevrouw E. van de Vlekkert, RES coördinator,
e.vandevlekkert@regiostedendriehoek.nl / 06 - 46846006


Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio