Nieuwsbrief september 2022: Uitvoeringsagenda, Techniekhubs en IJsselplastic zetten concrete stappen