Als Cleantech Regio hebben wij ook contact met andere regio’s en zijn er samenwerkingen en uitwisselingen om van elkaar te leren en gezamenlijk projecten te ondersteunen en onderzoeken te initiëren. Dit doen we veelal in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten. Zo zijn er warme contact met Cleantech Scandinavia, die vanuit Helsingborg in Zweden de regio’s Kopenhagen, Malmö, Gotenborg en Oslo met elkaar verbindt en duurzame initiatieven ondersteunt. Door Cleantech Scandinavia waren wij uitgenodigd om deel te nemen aan de City Climate Impact Day op 16 juni in Helsingborg.

De City Climate Impact Day is een seminar, mede georganiseerd met het RVO, en heeft als doel kennis en ervaringen tussen regio’s, bestuurders en bedrijfsleven uit te wisselen. Wat ik hierbij opvallend en zeer positief vond was de focus. Deze lag namelijk niet op de vraag ‘Met welke (technische) oplossingen gaan we de energietransitie realiseren?’ maar vooral op ‘Welke stappen zijn er nodig, wie heeft hierin welke rol en hoe kun je dit vervolgens financieren?’ De duurzame financiële sector was dan ook goed vertegenwoordigd. Niet de technische oplossing, maar de organisatorische vragen en belemmeringen stonden centraal. En natuurlijk worden deze uitdagingen per land verschillend aangepakt, maar in grote lijnen zijn de uitdagingen universeel en kun je van elkaar leren.

Wat kenmerkend was, is de aanpak op het geografische niveau van een stad! Er is vanuit de Europese unie een programma Climate-Neutral and Smart Cities dat als missie heeft om in 2030 honderd Europese steden klimaat neutraal te krijgen. Overigens blijkt bij navraag dat hiermee bedoeld wordt Co2 neutraal. Best een interessante benadering als je nagaat dat 70 procent van alle Co2 uitstoot gerealiseerd wordt binnen de grenzen van de stedelijke omgeving. Opmerkelijk feit: uit onderzoek binnen dit programma blijkt dat de meeste steden niet in staat zijn om in kaart te brengen welke projecten en initiatieven een wezenlijke bijdrage aan deze doelen leveren en op welke wijze deze het beste ondersteund kunnen worden. Dit vraag om slimme en goede communicatie en voldoende, wat ik noem, voeten in de klei!

Als Cleantech regio hebben wij een focus op de regionale aanpak en is voor ons de impact in bijvoorbeeld de landelijke omgeving ook heel belangrijk. Hierin wijken wij af van een stedelijke aanpak. Wat gelijk is aan de stedelijke aanpak is de behoefte om te weten welke initiatieven er gaande zijn in onze mooie regio, welke impact deze brengen en welke bijdrage dit levert aan onze ambities en doelen. Ook wij hebben behoefte aan de spreekwoordelijke ‘voeten in de klei’ en dit is ook een speerpunt in onze aanpak. Een goed netwerk, sterke verbindingen en slimme communicatie zijn hierin de bouwstenen. Ook in Helsingborg bleek dat je als stad (of regio) hierin moet uitblinken, ongeacht of het je Co2 neutraal wilt zijn in Zweden of in Nederland.