Tot medio 2017 loopt het sectorplan in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Doel: voorkomen dat werknemers vanwege opleiding, vakkennis of ervaring buiten de boot vallen en werkgevers een tekort krijgen aan gekwalificeerd personeel.

De afgelopen twee jaar waren vanuit het sectorplan zeven verschillende arrangementen beschikbaar:

  • voor jonge starters (BBL, Startersbeurs en Jongerenvoucher)
  • voor zittende werknemers (Mobiliteitsvoucher en Toekomstgerichte Scholing)
  • voor oudere werknemers (Scholingsvoucher)
  • voor medewerkers in de papier- en kartonsector (BBL, loopbaanchecks en scholingstrajecten)

Resultaten:

  • meer dan 500 BBL-trajecten, 93 Startersbeurzen, 400 mobiliteitsvouchers en 132 scholingsvouchers voor werkgevers
  • 1200 jongeren, werkenden en werkzoekenden maakten gebruik van bijna 1200 arrangementen, waarbij ruim 500 werkgevers betrokken waren
  • 27 organisaties ondertekenden het sectorplan (zoals gemeenten, UWV, Aventus, Landstede, Wittenborg, VNO-NCW, bedrijven en industriële kringen en andere partners)