Slide background

CLEANTECH AGENDA

Welkom aan boord

CLEANTECH REGIO

STEDENDRIEHOEK

SAMEN NAAR EEN SCHONE TOEKOMST

Lees verder →

Door maximaal in te zetten op schone technologie, koerst de regio
Stedendriehoek op een duurzame economie en samenleving. Een schone
toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is. Waarin we de trend van
het aanbieden van duurzame producten & diensten en het verduurzamen
van productieprocessen labelen. Wij zijn Cleantech Regio Stedendriehoek.

Cleantech Regio: Samen naar een schone toekomst

In de Cleantech Regio werken de Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een schone toekomst.  Daarmee koerst de regio op een duurzame economie en samenleving. Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is en economie en ecologie hand in hand gaan.

Meer met minder
Cleantech staat voor ‘meer met minder’. Meer productiviteit, meer banen en meer efficiency. Met minder energieverbruik, minder verspilling van grondstoffen en minder impact op het milieu.

Cleantech overstijgt techniek
Naar de ‘letter van de wet’ staat cleantech voor schone technieken die bijdragen aan een duurzame wereld. De Cleantech Regio vertaalt dit breder. Cleantech staat voor de manier waarop de regio haar vestigingsklimaat verder wil versterken. En dat heeft betrekking op economie en arbeidsmarkt maar ook op de manier waarop de regio omgaat met verkeer en vervoer en de leefbaarheid in steden en dorpen.

Cleantech is a way of life
Cleantech is geen sector, maar een manier van leven en werken. In alle sectoren; in de energievoorziening, het transport, water, lucht en milieu, in het gebruik van nieuwe materialen, toepassingen in de maakindustrie, de landbouw en het hergebruik van afval tot grondstof. Cleantech loopt als een rode draad door alle domeinen en sectoren heen.

Waarom is deze regio DE Cleantech Regio?
In het gebied in en rond de Stedendriehoek zetten bewoners en bedrijven bovengemiddeld in op duurzame productie en dienstverlening en het verkrijgen van energieneutraliteit. De initiatieven komen vanuit de bewoners en organisaties in de regio en worden niet van boven ‘opgelegd’. Vanuit de samenwerking van de ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden worden initiatieven gefaciliteerd en ook ontwikkeld.

Centraal daarbij staat ons vestigingsklimaat. En dat bedoelen we breed. Dan gaat het om het vestigingsklimaat voor bestaande inwoners en nieuwkomers, voor bestaande bedrijven en bedrijven die zich hier willen vestigen, voor studenten en voor mensen die hier hun werk hebben of gaan zoeken.

Wezenlijke overtuiging
De spelers in de regio hebben cleantech als ambitie en profilering gekozen vanuit de wezenlijke overtuiging dat ontwikkelingen op het gebied van cleantech een grote stimulans zijn voor de economie en de verdere verbetering van de woon- en leefomgeving. Kortom, voor alle aspecten van het vestigingsklimaat. Of het nu gaat om de schone en groene leefomgeving, schone vormen van vervoer en bereikbaarheid, of om het versterken van innovatie en de concurrentiekracht van het bedrijfsleven: cleantech is hierbij in onze regio het vertrekpunt en het eindpunt.

Onze agenda

De Cleantech Regio lanceert de Cleantech Agenda, waarin – op dit moment – 25 innovatieve business cases zijn opgenomen voor de toepassing van cleantech. De verwachting is dat dit aantal de komende periode nog verder zal groeien. Hierdoor ontstaat nieuwe bedrijvigheid en perspectief voor bestaande bedrijven. Voor 2030 zijn de ambities:

4000 nieuwe, aan cleantech gerelateerde banen en navenante groei van omzet/BRP (+50%)
200.000 ton besparing op de CO2 uitstoot (-10%)
20.000 ton minder huishoudelijk restafval per jaar (-33%)

In alle sectoren

De 25 business cases, verdeeld over acht thema’s, geven richting en uitvoering aan de lange termijn, sociaaleconomische doelstellingen en ambities van de regio. “De regio kenmerkt zich van oudsher met de maakindustrie. Maar ook in andere sectoren is cleantech volop in ontwikkeling,” aldus Andries Heidema, voorzitter van de Strategische Board Stedendriehoek. “Business cases als De Slimme Fabriek, Jip&Jit in de Bouw, de waterneutrale woning en Zonnedorp Loenen laten dat zien.”

Meer weten? De hele agenda bekijken? Meedoen? Ga naar www.cleantechagenda.nl

Cleantech Regio Stedendriehoek

 

Heading towards a clear future

Cleantech stands for clean techniques that contribute to a sustainable world. This relates to products or services that contribute to a cleaner environment, the reuse of raw materials and/or energy savings and improving operational performances by increasing productivity and efficiency while reducing costs, energy consumption and waste.

More information about Cleantech Region? Please contact us by sending an email to communicatie@cleantechregio.nl or download the fact sheet.

Samen naar een schone toekomst

Door maximaal in te zetten op schone technologie, koerst de regio Stedendriehoek op een duurzame economie en samenleving.  Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is. Waarin we de trend van het aanbieden van duurzame producten & diensten en het verduurzamen van productieprocessen labelen. Wij zijn Cleantech Regio Stedendriehoek.

We verzilveren kansen die de razendsnelle ontwikkeling van de schone technologie ons biedt. In de energievoorziening, voor transport, met water, lucht en milieu, in het gebruik van nieuwe materialen, toepassingen in de maakindustrie, de landbouw en het hergebruik van afval tot grondstof. En dat doen we vanaf nú.

Groene draad

Het is geen toeval dat dit gebeurt op de plek waar de mooiste rivier van Nederland – de IJssel – kruist met de mooiste snelweg van Nederland – de A 1. Dwars door het natuurschoon van de Veluwe en de IJsselvallei loopt cleantech als groene draad door alle domeinen en sectoren: van productie tot (publieke) dienstverlening en van de zorg tot onze vrije tijdsbesteding. We vragen ons al lang niet meer af of dit gaat gebeuren. Wel vragen we ons continu af wat we nú kunnen doen om bij te dragen. Doe mee. Get on board!

Centraal Station

Deze website is het centraal station van cleantech ontwikkelingen in de regio. Heeft u vragen, opmerkingen of innovatieve ideeën die bijdragen aan onze Cleantech Regio Stedendriehoek? Neem dan contact op met de redactie.

Op koers

Cleantech Regio Stedendriehoek. Een regio die op koers is. Om koers te houden, is er de Cleantech Agenda. Kijk mee naar wat er de komende jaren te gebeuren staat.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gebeld worden?  Mail ons dan op communicatie@cleantechregio.nl.

Informatie voor de pers:
Voor vragen, interviews of verdere informatie kunt u contact opnemen met Gerardy Hulsbergen op gerardyhulsbergen@cleantechregio.nl . (For additional questions, interviews or information, please contact Gerardy Hulsbergen by gerardyhulsbergen@cleantechregio.nl)

Adresgegevens
Postadres:
Postbus 120
7390 AC Twello

Bezoekadres:
H.W. Iordensweg 17
7391 KA Twello

Proclaimer

De Cleantech Regio is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Dit kunt u doen via communicatie@cleantechregio.nl. Binnen vijf werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Aanmelden nieuwsbrief en e-zine Driehoeksverhouding

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Cleantech Regio Stedendriehoek en het e-zine Driehoeksverhouding. Klik hier voor het september nummer.