Slide background

CLEANTECH AGENDA

Welkom aan boord

CLEANTECH REGIO

STEDENDRIEHOEK

SAMEN NAAR EEN SCHONE TOEKOMST

Lees verder →

Door maximaal in te zetten op schone technologie, koerst de regio
Stedendriehoek op een duurzame economie en samenleving. Een schone
toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is. Waarin we de trend van
het aanbieden van duurzame producten & diensten en het verduurzamen
van productieprocessen labelen. Wij zijn Cleantech Regio Stedendriehoek.

Gezocht: ideeën voor de Cleantech Regio

Hoe versterken we het cleantech-karakter van onze regio? In welke plannen gaan overheid en bedrijfsleven investeren? De zeven gemeenten van de regio Stedendriehoek en de Strategische Board zoeken het antwoord op deze vragen voor de Omgevingsagenda Cleantech Regio Stedendriehoek. In 2015 hebben zij koers bepaalt en is er gekozen voor ‘cleantech’ als leidend thema voor de regio. Afgelopen half jaar is hier een eerste voorlopige uitwerking aan gegeven en is het nu tijd voor de volgende stap. Om de Omgevingsagenda te voeden zoekt de Cleantech Regio ideeën, suggesties en concrete plannen van bedrijven en bewoners die het cleantech-gehalte van de regio kunnen versterken.

Om inbreng op te halen zijn er drie mini conferenties georganiseerd. Ondernemers, inwoners en instelling zijn uitgenodigd om te reageren op wat al bedacht is en ook met nieuwe suggesties of initiatieven komen. U bent welkom op:

In de huidige agenda (inmiddels versie 2.0) zijn al de nodige ideeën en suggesties verwerkt die al eerder in beeld kwamen. Gemeenten, Board en provincies hebben gekozen voor een viertal onderwerpen waar zij veel cleantech-kansen en uitdagingen zien:

  • -Cleantech Regio Development: businesscases rond energievoorziening en innovatieve cleantech producten en -diensten;
  • -Toekomstbestendige binnensteden en (dorps)kernen: denk aan hergebruik leegstaand vastgoed, klimaatadaptatie, nieuwe woon-werk-vormen;
  • -Een schoon en duurzaam mobiliteitssysteem: denk aan elektrisch vervoer e.d. maar ook fietsen en vervoer over water;
  • -Cleantech Icoon A1: cleantech-projecten op, aan of langs de A-1, die gerealiseerd kunnen worden of beter in het zicht komen als de snelweg de komende jaren wordt verbreed.

Geef u hier op voor een mini-conferentie naar keuze! Wilt u meer weten over de Omgevingsagenda? Klik hier.

Omgevingsagenda

 

Onze agenda

De Cleantech Regio lanceert de Cleantech Agenda, waarin – op dit moment – 25 innovatieve business cases zijn opgenomen voor de toepassing van cleantech. De verwachting is dat dit aantal de komende periode nog verder zal groeien. Hierdoor ontstaat nieuwe bedrijvigheid en perspectief voor bestaande bedrijven. Voor 2030 zijn de ambities:

4000 nieuwe, aan cleantech gerelateerde banen en navenante groei van omzet/BRP (+50%)
200.000 ton besparing op de CO2 uitstoot (-10%)
20.000 ton minder huishoudelijk restafval per jaar (-33%)

In alle sectoren

De 25 business cases, verdeeld over acht thema’s, geven richting en uitvoering aan de lange termijn, sociaaleconomische doelstellingen en ambities van de regio. “De regio kenmerkt zich van oudsher met de maakindustrie. Maar ook in andere sectoren is cleantech volop in ontwikkeling,” aldus Andries Heidema, voorzitter van de Strategische Board Stedendriehoek. “Business cases als De Slimme Fabriek, Jip&Jit in de Bouw, de waterneutrale woning en Zonnedorp Loenen laten dat zien.”

Meer weten? De hele agenda bekijken? Meedoen? Ga naar www.cleantechagenda.nl

Cleantech Regio Stedendriehoek

 

Heading towards a clear future

Cleantech stands for clean techniques that contribute to a sustainable world. This relates to products or services that contribute to a cleaner environment, the reuse of raw materials and/or energy savings and improving operational performances by increasing productivity and efficiency while reducing costs, energy consumption and waste.

More information about Cleantech Region? Please contact us by sending an email to misja@cleantechregio.nl or download the fact sheet.

Samen naar een schone toekomst

Door maximaal in te zetten op schone technologie, koerst de regio Stedendriehoek op een duurzame economie en samenleving.  Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is. Waarin we de trend van het aanbieden van duurzame producten & diensten en het verduurzamen van productieprocessen labelen. Wij zijn Cleantech Regio Stedendriehoek.

We verzilveren kansen die de razendsnelle ontwikkeling van de schone technologie ons biedt. In de energievoorziening, voor transport, met water, lucht en milieu, in het gebruik van nieuwe materialen, toepassingen in de maakindustrie, de landbouw en het hergebruik van afval tot grondstof. En dat doen we vanaf nú.

Groene draad

Het is geen toeval dat dit gebeurt op de plek waar de mooiste rivier van Nederland – de IJssel – kruist met de mooiste snelweg van Nederland – de A 1. Dwars door het natuurschoon van de Veluwe en de IJsselvallei loopt Cleantech als groene draad door alle domeinen en sectoren: van productie tot (publieke) dienstverlening en van de zorg tot onze vrije tijdsbesteding. We vragen ons al lang niet meer af of dit gaat gebeuren. Wel vragen we ons continu af wat we nú kunnen doen om bij te dragen. Doe mee. Get on board!

Centraal Station

Deze website is het centraal station van Cleantech ontwikkelingen in de regio. Heeft u vragen, opmerkingen of innovatieve ideeën die bijdragen aan onze Cleantech Regio Stedendriehoek? Neem dan contact op met de redactie.

Get on board

Duurzame technologie ingewikkeld? Alleen bereikbaar voor de groten der aarde? Welnee! Met slimme aanpassingen in jouw bedrijf of woonomgeving help je mee aan een houdbare toekomst. Bespaar het milieu en geld door in te zetten op cleantech oplossingen. Hoe? Meld je aan voor de nieuwsbrief en get on board bij Cleantech Regio Stedendriehoek!

Op koers

Cleantech Regio Stedendriehoek. Een regio die op koers is. Om koers te houden, is er de Cleantech Agenda. Kijk mee naar wat er de komende jaren te gebeuren staat.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gebeld worden?  Mail ons dan op communicatie@cleantechregio.nl.

Informatie voor de pers:
Voor vragen, interviews of verdere informatie kunt u contact opnemen met Gerardy Hulsbergen op gerardyhulsbergen@cleantechregio.nl . (For additional questions, interviews or information, please contact Gerardy Hulsbergen by gerardyhulsbergen@cleantechregio.nl)

Adresgegevens
Postadres:
Postbus 120
7390 AC Twello

Bezoekadres:
H.W. Iordensweg 17
7391 KA Twello

Proclaimer

De Cleantech Regio is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Dit kunt u doen via communicatie@cleantechregio.nl. Binnen vijf werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.